Gå till innehåll
Göteborgs Segelflygklubb
Göteborgs Segelflygklubb

Fana-mottagning, GSFK 90 år

Mottagning av Fana

fotograf Anders Rudäng

I år fyller GSFK 90 år. Med anledning av detta fick GSFK motta en Fana från Sten Tolgfors landshövding i Västra Götalands län. Representanter för GSFK var Malin Torell, Mats Tingström och Magnus Wetterling.

Göteborgs Segelflygklubb startade 1933 som Chalmers Segelflygklubb, en ren teknologförening. Något begränsande då medlemskapet upphörde vid teknologtidens slut. För att råda bot på medlemsbegränsningen övergick Chalmers Segelflygklubb som en sektion i Aerokubben Göteborg. En av de första medlemmarna av icke-teknologiskt ursprung var Lennart Stålfors som kom att ha stort inflytande på svenskt segelflygs utveckling.

Efter en övergångsperiod som sektion i Aeroklubben övergick Chalmers Segelflygklubb till vår nuvarande skepnad Göteborgs Segelflygklubb. Spår av Chalmersandan finns kvar men även så mycket mer.

Publicerad: 2023-06-21

Senast uppdaterad: 2023-06-22

Författare: Malin Torell

Sponsorer